Zaměření fasád ZŠ Podivín

Zaměření pláště budovy ZŠ Podivín, výroba vektorových 2D pohledů a ortofotoplány fasád.