Thonetova vila

Zaměření tzv. Thonetovy vily za účelem získání neexistující stavební dokumentace. Secesní vila podle návrhu vídeňského ateliéru Fellmer & Helmer, postavená kolem roku 1904, v současnosti zchátralá se zatékající střechou a prohnilými dřevěnými konstrukcemi vyžaduje akutní rekontrukci. Zaměření proběhlo kombinací metod GNSS, laserového skenování a fotogrammetrie. Kromě plánů vznikl i reálně texturovaný model budovy.