Zaměření zříceniny hradu Děvičky

Děvičky - fotogrammetrie, zaměření a výroba půdorysů, řezů a pohledů zříceniny hradu a přilehlé hlásky.