Zámek Vimperk

Doměření nepřístupných míst zámku Vimperk, fotogrammetrie nepřístupných fasád na jižní straně zámku. Pasportová dokumentace zaměřovaných krovů, pohledy na fasády a ortofotoplány fasád s rozlišením 3mm.