Zámek Kunštát

Metoda laserového skenování byla zvolena i pro kompletní zmapování Starého zámku v Kunštátě. Objekt byl kompletně pokryt laserovými body v interiéru i exteriéru, od sklepení po střechu. Bodové mračno posloužilo jako podklad k vektorizaci kompletní stavební dokumentace a jako "datová konzerva", dokumentující stav zámku k datu měření.