Zámek Buchlovice

Zaměření střechy a krovů zámku Buchlovice kombinací metod laserového skenování a fotogrammetrie. Vyhotovení pasportové dokumentace pro účely projektování rekonstrukce.