Jaderná Eletrárna Temelín 2012

Laserové skenování mezistrojovny druhého bloku JE Temelín. Dodání bodového mračna pro účely projekce nových potrubí v prostředí PDMS.