Podzemní kolektory

Zaměření kolektorů v historické části města Brna metodou laserového skenování a vyhotovení výkresové dokumentace a 3D modelu vybraných částí v rámci pasportizace kolektorů.