Parky Brno

Při zaměřování stávajícího stavu brněnských parků na Hvězdové, Veveří, Kolišti, Moravském náměstí, Kartouzské aj., používám kombinaci klasických metod, fotogrammetrie a pozemního laserového skenování. V terénu pořízená data obsahují kromě obvyklých bodových údajů informace o výšce vegetace, digitální fotografie a poskytují komplexnější informace o zaměřovaném prostoru než klasické zaměření.