Digitální model sochy Milosrdného Krista

Přesný digitální model sochy Milosrdného Krista, zaměřený kombinací metod pozemního laserového skenování a fotogrammetrie pro účely prezentace sochy.