Městské lázně 

Zaměření budovy městských lázní metodou pozemního laserového skenování pro získání 2D dokumentace stavby. Výsledkem jsou 2D výkresy - půdorysy, řezy a pohledy na budovu a BIM model stavby.