Aktualizace a homogenizace Technické mapy města Miroslav

Sestavení dílčích zaměření a doměření chybějících částí technické mapy města Miroslavi. Použité byly metody GNSS, polární metoda, fotogrammetrie, pozemní laserové skenování, mobilní mapování. Vzniklý podklad byl použit jako základ pro pasport zeleně města.