Zaměření a výroba pasportové dokumentace budovy ZŠ v Miroslavi

Zaměření budovy základní školy v Miroslavi a vytvoření pasportové dokumentace v podobě půdorysů, svislých řezů a pohledů na fasády. Pro zaměření byly použity metody GNSS a pozemního laserového skenování. Výsledný elaborát byl předán v podobě 2D výkresů ve formátech DWG a PDF.