Fotogrammetrie a výpočet kubatur dna rybníka Třebařov

Zadáním zakázky bylo stanovení kubatury odtěžené zeminy rekonstruovaného rybníka. Zadavatel dodal geodetické zaměření dna před odtěžením, nový stav byl zaměřen kombinací metod klasické geodézie a fotogrammetrie. Výpočty proběhly ve 3D prostředí PowerDraft.