3D dokumentace požářiště 2018

Dokumentace vyhořelé tkalcovské dílny v areálu Karnola Krnov. Vytvoření plánu rozmístění tkalcovských stavů před zahájením vyklízení.