Dokumentace archeologického výzkumu Lauby - Ostrava

3D skenování, mapování a fotogrammetrie odkrytých zdí původních sklepů v lokalitě Lauby- Ostrava.