Javorový vrch 

Zaměření 5ha přesného detailního digitálního modelu terénu v zalesněném svahu kombinací metod GNSS, totální stanice, pozemního a mobilního laserového skenování. Výroba DTM.