Inženýrské sítě na stavbách rodinných domů

Laserové skenování lze s výhodou použít při dokumentaci inženýrských sítí na stavbách. Pokud stavebník provede tento typ zaměření před zakrytím všech sítí, získá trvalé informace o přesné poloze kabelů a potrubí a v budoucnu nemusí mít obavy z vrtání do stavebních konstrukcí. Cena zaměřené běžného domku se pohybuje v jednotkách tisíců korun, nejde tedy o nijak závratnou investici.