Most na Insel u Mikulova

Dokumentace nálezového stavu stavební památky metodou pozemního laserového skenování a fotogrammetrie v počátku rekonstrukce.