Fasáda Slovinská 52

Zaměření uličních fasád domu Slovinská 52 v Brně. Zaměřeno bylo kombinací metod pozemního laserového skenování a fotogrammetrie. Výstupem byly rozvinuté ortofotoplány fasád s vysokým rozlišením 1mm ve formátu JPG a TIF.