Digitální modely terénu

Pomocí laserového skenování lze pořídit podrobna a přesná data pro výrobu podrobných digitálních modelů terénu. Tyto digitální modelu terénu nachází své využití hlavně v archeologii a při mapování lokalit kde probíhala v minulosti těžba rud. Obecně řečeno, lze tuto metodu efektivně použít pro digitalizaci území s decimetrovými detaily do rozlohy několika desítek hektarů.