Česká Lípa - Kounicův dům

Geodetická dokumentace vyhořelého torza Kounicova domu v České Lípě. Účelem 3D zaměření  bylo získání přesné dokumentace stavby jako podkladu pro projekční práce rekonstrukce objektu.