Tunely Vlkov - Říkonín

Během rekonstrukce železniční trati v úseku Vlkov - Říkonín jsem prováděl laserové skenování dvou železničních tunelů o délce 560m a 200m. Výsledným produktem byla bodová mračna v souřadnicovém systému S-JTSK/Bpv.