Skenování památky Znojmo

Laserové skenování domu ve Znojmě. Bodové mračno v místním systému zachytilo přesný stav konstrukcí a bylo dodáno jako Webshare2Go projekt. Rovněž byly vyhodnoceny vodorovné a svislé řezy hmotou zdiva.