Státní zámek Uherčice

Laserové skenování části zámku jako podklad pro vyhotovení stavebních výkresů stávajícícho stavu. Pořízená bodová mračna byla dodána ve volně šiřitelné prohlížečce a umožňují analýzu a odměřování rozměrů i mimo řezné roviny a pohledy.