Škoda Kvasiny - části montážní linky

Laserové skenování ve výrobním závodě Kvasiny. Transformované bodové mračno bylo použito k vymodelování částí montážních linek pro účely projekčních prací modernizace.