Laserové skenování Minaretu Lednice

Zaměření Minaretu v areálu Lednicko-Valtického areálu metodou laserového skenování. Bodové mračno posloužilo jako podklad k vymodelování 3D modelu minaretu a pro vyhotovení stavebních výkresů stavby. 3D model byl potom využit při výrobě ortogonalizovaných fotoplánů zdí a stropů pro určení poškození a plánování rekonstrukce.