Kotelna elektrárny Mělník

Laserové skenování tří ze šesti kotlů v elektrárně Mělník. Vybrané části byly potom zvektorizovány do 3D modelu a použity jako přesný podklad pro projekční práce při snižování NOx splodin.