Zaměření hřbitovů Hevlín a Kralice nad Oslavou

Přesné zaměření hřbitovních míst klasickými metodami.